Manman se manman

vendredi 28 février 80552 Partages

Manman se manman

Istwa yon manman avek yon pitit gason

Pitit gason an lekol nan college,,
nan menm college sa se manman pitit gason sa kap fè manje pou tt lekol la
,,, chak maten se pitit gason an ki pou ede manmanl charye al mete nan lekol la
paske manmanan te arrive perdu yon yeux chak jou lè pitit gason sa rive nan klas li,,
elève yo toujou ap farouchel pou paske manmanl manke yon yeux
Yon jou tigason an deside poul kanpe anfas manmanl pou li fel konnen ke se pa li mm ki pitit li.
Jou sa manman an te si telman triste li mm deside pa vini pou li fe manje nan lekol la ankò, ,
Paske li vinn reyalize poukisa pitit gason li an te dil sa,,
Bagay la ap kontinye.............
1an......2ans......3ans pase avek kelke ane yonn mm pa janm pran nouvel lòt ,
Paske pitit gason an gentan fini lekol li mm arive genyen 2 pitit, yon fi yon gason.
Yon jou nan cheche enfomasyon manman an arive jwenn adress pitit li an,,
Nan demen manman an abiye byen belle li al lakay pitit la lel rive li frape porte se te yon nan timoun misye ki te al louvri porte la
Lè pitit la wè manman an li vinn peur li mm tonbe kriye pou paske li te wè yon fi konsa devanl,, lè misye tande pitit li ap kriye li al gade pou li wè ki sa kap pase misye vinn arive wè se manmanl ki koz sa,,,
manman an salye misye,, misye pa rache yon mo premye sa misye fè se te yon desepsyon ke li te fè manman an li joure manman li dil nenpot kote ou knenm ye pinga ou chèche wèm paske yon moun yeux pete tankouw pa tap janm ka manmanm li dil ou wè adress sa fè komsi ou pat konnenl paske ou mm arive fè pitit mw pè,,, misye frape porte la nan figi manmanl epui li ale,, manman an tounen lakay li avek dlo nan yeux li pat mm kapab domi pandan nuit lan,,,
Nan demen manman an deside pou li fè yon lettre voye bay misye,,
Lè misye jwenn lettre la li ouvril li komanse lil manman an di... pitit gasonn se sel ou mm apre Bondieu mw te genyen kom richesse jounen jodia ou rive ap imilyem ou mm rive frape porte nan figim mw ekriw ti lettre sa pou mw fèw konnen ke si ou wè mw manke yon yeux jodia se te pou laviw paske lè ou te piti nan jwe avek lot timoun ou te arive resevwa yon kout roch nan yeux e yeux sa te pete doktè a te fem konnen ou pap ka viv pou long avek yon yeux e mw te deside pou mw retire youn nan yeux pam pou mw te kapab sove laviw se sel sa mw te gen poum diw pitit mw,, mw renmenw anpil

Lè misye finn li lettre la li retounen nan mm ti kay kote li te rete premye fwa avek manmanl le li rive li jwenn manman an mouri misye pa gen lot chwa pou li fè ankò se lè sa li ta pral mande padon
Pandan misye ap retounen lakay li yon machine arive tuye misye.....,


Istwa sa fèw konprann enpotans yon manman nan laviw
Kelkeswa sa ki rivew antre manman w avew pa janm meprizel pa janm fel wont devan moun pa imilyel pou zanmi,, paske yon manman se yon pi gro bagay Bondieu te kapab ba ou,, si ou te kapab leve chak jou ou di Bondieu merci pou manmanw li tap pi bon,, e ou mm ki pa gen manman konsolew paske batay la pa fini

Lè ou finn li mesaj rele manmanw nenpot kote li ye a di manman mw renmenw jis pou ou fè keurl kontan

Si ou renmen manmanw fe mesaj sa pase bay 10 moun epui tounenl back pou mw.